ล้างแอร์บ้าน ทั่วไป

บริการ ล้างแอร์บ้าน ย้ายแอร์ ขายแอร์ ติดตั้งแอร์ ซ่อมแอร์บ้าน ถอดแอร์ เติมนำยาแอร์        บริการ ล้างแอร์ ล้างแอร์บ้าน ล้างเครื่องปรับอากาศ การดูแลบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ และถูกวิธี โดยทีมงาน ช่างล้างแอร์บ้าน ที่คุณไว้วางใจได้ มากด้วยประสบการณ์ ในราคาที่ถูกย่อมเยาว์บริการ ล้างแอร์บ้าน ล้างเครื่องปรัปอากาศแอร์บ้าน(เครื่องปรับอากาศ)ที่ใช้ในบ้านปัจจุบัน หลังจากที่ติดตั้งแล้วเสร็จ พอเปิดใช้งานไปสักระยะหนึ่ง การดูแลบำรุงรักษาเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญไม่น้อยเลย ยิ่งในเขตเมืองหลวง และเขตปริมณฑล หรือตามเมืองใหญ่ต่างๆ เพราะสถาณะการณ์ในปัจจุบันที่นับวัน จะเพิ่มปริมาณกลุ่มควัน ฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง ไอเสียมลพิษต่างๆ ไอเสียจากเครื่องยนต์ เครื่องจักรกล โรงงานต่างๆ บวกกับอากาศที่ร้อนอบอ้าวในเมืองไทย และหน้ารอ้นที่แสนจะยาวนาน จากอุณหภูมิที่สูงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ในแต่ละบ้านต่างก็ต้องพึ่งพาแอร์เป็นหลัก การเปิดใช้แอร์เครื่องปรับอากาศ ในปริมาณที่เพิ่มสูงขึ้นตามลำดับ เพื่อลดความร้อนจากการทำงาน เพิ่มความเย็นสบายสดชื่น ทั้งในยามพักผ่อนหลับนอนอาศัย ดังนั้น หลังจากที่ท่านซื้อแอร์ไปติดตั้งแล้ว ต้องหมั่นตรวจเช็คและล้างแอร์อยู่เป็นประจำ เพราะทุกๆครั้งที่เราเริ่มเปิดเครื่องปรับอากาศใช้งาน และนั่นก็หมายถึงจุดเริ่มต้นที่เครื่องปรับอากาศ เริ่มมีการดูดนำเอาฝุ่นผงต่างๆที่อยู่ล้อมรอบตัวเราเข้าไปยังเครื่องปรับอากาศของเราด้วย ดังนั้นการบำรุงรักษาดูแลเครื่องปรับอากาศ อย่างสม่ำเสมอ ควรทำอย่างไร?
                             วิธีล้างฟิลเตอร์ซึ่งผู้ใช้สามารถถอดนำมาล้างเองได้
ฟิลเตอร์หรือแผงกรองฝุ่น ซึ่งเป็นด่านแรกที่จะดักกรองอากาศ จากฝุ่นผงละอองฝุ่นแป้ง และเศษวัตถุต่างๆจากอากาศ ที่มีการหมุนเวียนเข้ามา ขณะที่เครื่องปรับอากาศกำลังทำงาน ดังนั้นเครื่องปรับอากาศทุกเครื่อง จำเป็นต้องมีฟิลเตอร์หรือแผงกรองฝุ่น โดยจะดักคัดกรองฝุ่นผงและสิ่งสกปรกต่าง ๆ ที่มีอยู่ในอากาศไม่ให้ผ่านเข้าไปยังตัวแผงท่อคอยล์เย็นได้โดยง่าย ฟิลเตอร์ที่ใช้กันอยู่มีหลายชนิด ซึ่งมีรูปร่างคล้ายคลึงกัน แต่ขนาดและวัสดุที่ใช้อาจจะไม่เหมือนกัน (แต่ทำหน้าที่ดักกรองฝุ่นจากอากาศเหมือนกัน)การล้างทำความสะอาด ฟิลเตอร์หรือแผงกรองฝุ่นเราต้องล้างดูแลหั่นทำความสะอาดฟิลเตอร์อยู่เเป็นประจำ เพื่อป้องกันไม่ให้ฟิลเตอร์อุดตัน ด้วยการล้างกำจัดฝุ่นละอองและสิ่งสกปรกต่าง ๆออก เพราะถ้าปล่อยให้ฟิลเตอร์ เกิดการอุดตันมากๆ จนไม่สามารถหมุนเวียนถ่ายเทอากาศ จากภายนอกผ่านเข้าไปยังแผงคอยล์เย็นได้ ซึ่งจะมีผลทำให้เครื่องปรับอากาศ ที่ใช้อยู่เป็นประจำนั้นเย็นน้อยสง ถ้าสรกปรกมากๆจะเป็นน้ำแข็งเกาะที่แผงคอยล์เย็น หรืออาจมีน้ำหยดออกมาจากที่ตัวเครื่อง โดยที่ฟิลเตอร์มีจุดประสงค์ เพื่อการกรองดักจับฝุ่นละออง และสิ่งสกปรกต่าง ๆ ดังนั้นฟิลเตอร์จึงมีโอกาส ที่จะอุดตันจากสิ่งเหล่านี้ ได้เร็วว่าอุปกรณ์ส่วนอื่นๆ การหมั่นล้างทำความสะอาดฟิลเตอร์ ท่านสามารถถอดออกมาล้างได้เองบ่อยๆครั้ง โดยดูความเหมาะสมจากสภาพแวดล้อมและการใช้งาน เช่นถ้าติดตั้งเครื่องปรับอากาศในห้อง ในอาคารสำนักงาน ที่อยู่อาศัยที่การทำงาน ที่มีลักษณะที่มีฝุ่นละอองมาก เช่นโรงงานหรือสถานที่ตัดเย็บเสื้อผา จะมีฝุ่นใยผ้าเกิดขึ้นจำนวนมาก ดังนั้นควรหมั่นล้างฟิลเตอร์เป็นประจำ ทุกๆสัปดาห์ สำหรับในส่วนสถานที่ ห้องนอน ที่ทำงาน หรือห้องพักผ่อนทั่วไป ที่มีฝุ่นละอองไม่ค่อยมากนัก ก็ควรทำความสะอาดฟิลเตอร์ 1-2 เดือนต่อครั้งการล้างฟิลเตอร์ทำง่ายๆ เพียงใช้น้ำฉีดไปที่ด้านหลังของฟิลเตอร์ (ด้านที่ไม่ได้รับฝุ่น) โดยจะทำให้ฝุ่นผง แป้งโรยตัว และสิ่งสกปรกอุดตันต่างๆหลุดออกไป ล้างแอร์ รับล้างแอร์บ้าน ราคาย่อมเยาว์
           แฟนคอยล์ยูนิต(คอยล์เย็น)ควรจะต้องล้างตามระยะเวลา เพื่อป้องกันการอุดตันบริการ ล้างแอร์บ้าน ล้างแอร์ ทุกรุ่นทุกยี่ห้อแฟนคอยล์ยูนิต หรือคอยล์เย็น เป็นตัวที่เป่าลมเย็น ติดตั้งอยู่ภายในห้อง หรือติดตั้งภายในอาคาร มีหน้าที่ดูดเอาอากาศ โดยใช้กำลังมาจากมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นตัวกำหนด โดยมีโบลเวอร์ขับเคลื่อน หมุนเวียนผ่านตัวคอยล์เย็น กระจายความเย็นภายในห้อง คือตัวที่สร้างความเย็นติดตั้งอยู่ภายใน มีรูปลักษณะเป็นเส้นท่อทองแดงส่งน้ำยา ขดไปมาตามความยาวของเครื่อง ความหนา2ถึง3ชั้น และจะมีแผ่นครีบอลูมิเนียมบางๆ เป็นตัวรับอากาศจากภายนอก โดยมีหน้ากากปิดครอบเอาไว้จะมองเห็นได้เมื่อถอดหน้ากากของเครื่องออก ที่แผงครีบอลูมิเนียมนี้ ซึ่งจะมีฝุ่นผงขนาดเล็กอีกจำนวนมาก ที่ผ่านการกรองของฟิลเตอร์สามารถเข้าไป เกาะจับติดที่แผงครีบอลูมิเนียมคอยล์เย็นได้ เมื่อนาน ๆวันเปิดใช้งานไปเรื่อยๆฝุ่นผงต่างๆจากอากาศเกาะรวมตัวเป็นกลุ่มก้อน จนอากาศจะไม่สามารถ ไหลผ่านได้โดยสะดวก ฝุ่นผงต่างๆเหล่านี้จะจับตัวกันหนาขึ้น ซึ่งจะทำให้เครื่องปรับอากาศ เกิดการอุดตันลมที่พ่นออกมาเบาจะไม่สม่ำเสมอ มีผลทำให้แอร์เย็นน้อย หรือไม่เย็นเช่นกัน จึงควรต้องมีการล้างทำความสะอาดคอยล์เย็น เช่นเดียวกับฟิลเตอร์ และคอยล์ร้อน โดยระยะเวลาล้างแอร์ขึ้นอยู่กับการใช้งาน ล้างแอร์ เป็นประจำอย่างน้อย ปีละ 1-2 ครั้งสำหรับบ้านที่พักอาศัย หรือปีละ 3-4 ครั้ง กรณีที่สถานที่ ติดถนน หรือพื้นที่ ที่มีการก่อสร้าง พื้นที่ ที่ฝุ่นมากๆโบลเวอร์ หรือใบพัดลมคอยล์เย็น ทำหน้าที่ขับเคลื่อนหมุนเวียนของแรงลม โดยใช้กำลังมาจากมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นตัวกำหนด ฝุ่นผงขนาดเล็กอีกจำนวนมาก ที่กระจายลอดผ่านมาจากแผ่นกรองฟิลเตอร์ จะมาจับอยู่ตามโบลเวอร์ใบพัดลม เมื่อจับรวมตัวกันเป็นจำนวนที่มาก จะทำให้ร่องของใบพัดดักลมอุดตันเป่าลมออกมาได้ไม่เต็มที่ ในลักษณะนี้จะทำให้แรงลมเย็นที่ออกมาจากโบลเวอร์ลดน้อยลง เครื่องปรับอากาศจะทำงานหนักขึ้น และต้องใช้เวลาในเดินเครื่องนานขึ้น กว่าจะให้ได้อุณหภูมิตามที่กำหนด ซึ่งหมายถึงค่าไฟฟ้าที่เสียเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย จากฝุ่นที่จับอยู่จำนวนมาก จะไปเพิ่มน้ำหนักให้กับใบพัด อาจจะทำให้ตัวชุดคอยล์เย็นเกิดเสียงดังขึ้นได้ และทำให้ใบพัดเสียการสมดุลสั่น การล้างทำความสะอาดใบพัด ควรล้างทำไปพร้อมกับการล้างทำความสะอาดแผงคอยล์เย็นถาดรองรับน้ำทิ้งและท่อน้ำทิ้ง เป็นอุปกรณ์สำหรับรองรับน้ำที่เกิดจากการกลั่นตัวเป็นหยดน้ำของไอน้ำในอากาศภายในห้อง น้ำที่เกิดขึ้นนี้จะไหลไปรวมกัน ที่ถาดรองรับน้ำและถูกระบายออก โดยผ่านทางท่อน้ำทิ้ง ที่ถาดรองรับน้ำทิ้งนี้ถ้าไม่ได้รับการล้างดูแลหรือทำความสะอาดเป็นเวลานาน จะทำให้เกิดเมือกขาวใสคล้ายวุ้น น้ำที่ขังอยู่ในถาดรองรับน้ำทิ้งเป็นเวลานานนี้ เมื่อรวมกับฝุ่นละอองต่าง ๆ ที่เกาะอยู่ตามถาดรับ ก็อาจเป็นแหล่งก่อเกิด หรือเป็นที่สะสม เพราะพันธ์เชื้อโรค เชื้อรา และเชื้อโรคเชื้อราต่างๆเหล่านี้ เจริญเติบโตและแพร่กระจาย ไปยังผู้พักอาศัยภาย หรือผู้ปฏิบัติงาน ในห้องและภายในอาคารหมุนเวียนไปสู่คนได้ การทำความสะอาดถาดน้ำทิ้ง โดยการถอดออกมาล้างเป็นวิธีที่ดี(ควรจะต้องเรียกช่าง) ส่วนท่อน้ำทิ้งทำทีมีการอุดตัน ล้างได้โดยการใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง เฉีดข้าไปตามท่อน้ำ หรือใช้โบเวอร์เป่าที่ท่อน้ำทิ้งก็ได้ การล้างถาดรองน้ำและท่อน้ำทิ้ง ให้ความสะอาด ควรจะล้างทำความสะอาดไปพร้อมๆกันกับแผงขดท่อคอยล์เย็นและใบพัดลม และในส่วนของท่อน้ำทิ้ง ควรตรวจดูแนวของท่อด้วยว่า มีลักษณะโค้งงอ (หรือมีการตกท้องช้างหรือไม่) ถ้ามีจะเป็นต้องทำการปรับปรุง เพราะท่อน้ำทิ้งช่วงที่ตกท้องช้างโค้งงอ จะมีวุ้นและสิ่งสกปรกรวมกันเป็น กลุ่มกัอนจากการไหลที้งของน้ำที่ไม่สะดวก ซึ่งไม่นานก็จะทำให้เกิดการอุดตันของท่อน้ำทิ้ง แลจากการที่ท่อตกท้องช้าง ซึ่งจะเป็นสาเหตุที่ ทำให้แอร์มีน้ำหยดเรื้อรังได้ เนื่องจากวุ้นเมือกต่างๆ ไม่สมารถไหลผ่านออกไปได้
                      การล้างทำความสะอาด คอนเด็นซิ่งยูนิต หรือคอยล์ร้อน
คอนเด็นซิ่งยูนิต(หรือคอยล์ร้อน)ที่ติดตั้งนอกอาคาร หรือติดตั้งอยู่ภายนอกห้อง ชุดคอยล์ร้อนภายใน ส่วนประกอบหลักจะมีอยู่หลายส่วน เช่น คอมเพรสเซอร์ แม๊กเนติก มอเตอร์พัดลม ใบพัดลม รันนิ่งสตาทร์ โครงคอยล์ร้อน ครีบอลูมิเนียม และแผงขดท่อ ชุดคอยล์ร้อนจะมีหน้าที่ระบายความร้อนออกไป จากการทำงานของคอมเพรสเซอร์ที่มีความร้อนสูง ผสมสารน้ำยาทำความเย็นฉีดส่งตามท่อทองแดง ไปยังคอยล์เย็นในห้อง พ่นลมเย็นออกมา ดังนั้นเราจะสังเกตุได้ว่าลมที่ออกมาจากคอยล์ร้อนจึงเป็นลมร้อน ควรบำรุงรักษาดูแลคอยล์ร้อนอย่างไร จึงต้องทำให้ความร้อนมีการระบายออกได้ดี ไม่ควรมีวัตถุหรือสิ่งของใด ๆ มาปิดกั้นบังทิศทาง การระบายออกของทิศทางลม ควรจะล้างทำความสะอาด เมื่อสังเกตุเห็นฝุ่นหรือเศษใยผ้าต่างๆ ซึ่งถูกดูดเข้าไปจากมอเตอร์พัดลม ระบายความร้อน เมื่อมีการรวมตัวของฝุ่นสิ่งอื่น ๆเป็นกลุ่มก้อน มาปิดบัง ที่แผงครีบแผงอลูมิเนียมของคอยล์ร้อน เพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้ขวางกั้นปิดทางลม ไม่ให้ลมจากภายนอก เข้าผ่านเข้าไประบายความร้อนจากชุดคอยล์ร้อนได้สะดวก การติดตั้งชุดคอยล์ร้อน ไม่ควรชิดกำแพงจนเกินไป และสามารถถ่ายเทอากาศได้ดี ซึ่งต้องเผื่อพื้นที่ในการซ่อมบำรุงดูแลอีกด้วย ถ้าเกิดคอยล์ร้อนมีการอุดตันมากๆ หรือมีสิ่งของมาปิดบังช่องทางของอากาศ จนไม่สามารถระบายออกมาได้แล้ว อาจทำให้คอมเพรสเซอร์เสียหายได้ถ้าขืนปล่อยท้งไว้นานๆ การล้างทำความสะอาดแอร์ และฝุ่นละออง ควรล้างอย่างน้อยปีละ 1-2 ครั้ง และ 3-4 ครั้ง ในพื้นที่บริเวณที่มีฝุ่นละอองมาก และมีการเปิดใช้แอร์เป็นประจำและยาวนาน
                           การล้างแอร์บ้าน ดูแลสภาพทั่วไปของเครื่อง บริการ ล้างแอร์บ้าน ล้างแอร์ติดผนังวิธีล้างทำความสะอาด ล้างในส่วนของ (แฟนคอยล์เย็น)แบบติดผนัง ปิดเบรกเกอร์ เพื่ิอทำการตัดกระแสไฟฟ้าป้องกันช๊อต แกะยกฝาหน้ากากแอร์ส่วนหน้าขึ้น ถอดแผ่นฟิลเตอร์หรือแผงกรองฝุ่น ถอดน๊อตสกรูยึดหน้ากากออกให้หมด ดึงหน้ากากแอร์ออกเบาๆเพื่อป้องกันการแตกหัก ถอดถาดน้ำทิ้งออกเป็นอีกหนึ่งชิ้นที่มีความสรกปรกมากๆ มีความจำเป็นที่จะต้องถอดออกมาล้าง ทุกครั้งที่ล้างแอร์ ถอดมอเตอร์สวิง แล้วปิดคลุม แผงควบคุมอุปกรณ์ที่สื่อไฟฟ้าต่างๆ เพื่อป้องกันน้ำกระเด็น หลังจากนั้นก็นำผ้าใบหรือถุงคลุมที่ใช้สำหรับล้างแอร์ เพื่อป้องกันน้ำกระเด็นถูกอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ภายในบ้าน แล้วฉีดน้ำล้างด้วยหัวฉีดน้ำสำหรับล้างแอร์ ด้วยปั๊มฉีดน้ำแรงดันสูงไปยังแผงคอยล์เย็น เพื่อล้างทำความสะอาด ฝุ่นผงที่ติดตามแผงคอยล์เย็นให้สะอาด ฉีดล้างท่อน้ำทิ้ง เพื่อป้องกันไม่ให้ท่ออุดตัน อันเป็นสาเหตุ ที่ทำให้น้ำรั่วซึม ฉีดน้ำล้าง หน้ากาก แผ่นกรองฟิลเตอร์ ถาดน้ำทิ้ง แล้วเป่าให้แห้งด้วยโบว์เวอร์ และทำการประกอบ ถาดน้ำ มอเตอร์สวิง หน้ากาก ยึดสกรูให้แน่นเพื่อป้องกันการเกิดเสียงดัง ใส่แผ่นกรองปิดหน้ากาก หลังจากประกอบชิ้นส่วนเข้าที่เดิมแล้วเสร็จในสภาพพร้อมใช้งาน เปิดแอร์ตรวจสอบระบบการทำงานถ้าพบสิ่งผิดปกติให้รีบทำการแก้ไข

     ร้านแอร์บ้าน รับล้างแอร์ ล้างแอร์บ้าน ราคาถูก นอกจากนี้เรายังมีหน่วย บริการงานแอร์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ซ่อมแอร์ ติดตั้งแอร์ ย้ายแอร์ ถอดแอร์ ตามเขตพื้นที่ต่างๆดังนี้
บางบอน,พระราม2,ราชพฤกษ์,เพชรเกษม ,สุขสวัสดิ์ ,จรัญสนิทวงศ์,เอกชัย,อนามัยงามเจริญ,วงเวียนใหญ่ ,เทอดไท,ตลิ่งชัน,ปิ่นเกล้า,ท่าน้ำดินแดง,จอมทอง,เทียนทะเล ,บางแค,พุทธบูชา,บางปะกอก,บางปะแก้ว,ประชาอุทิศ,ราษฎร์บูรณะ,สวนผัก,สะแกงาม,ท่าข้าม,คลองสาน,ตากสิน,สวนผัก,เจริญนคร,กาญจนาภิเษก,บรมราชชนนี,วุฒากาศ,กัลปพฤกษ์,บางหว้า,ภาษีเจริญ ,หนองแขม,เลียบคลองทวีวัฒนา,เลียบคลองภาษีเจริญ,บางพลัด ,ดาวคะนอง,บางมด,อนามัยงามเจริญ,บางขุนเทียน,แสมดำ,บางขุนนนท์,บางคอแหลม ,บางขุนศรี,บางพรม,พุทธมลฑล,พุทธมลฑลสาย1,พุทธมลฑล สาย2,พุทธมลฑล สาย3,พุทธมลฑล สาย4,สำเหร่,ท่าพระ,บุคคโล,พระราม3,บางขุนศรี,พรานนก ,อิสรภาพ,อรุณอัมรินทร์,วงเวียนใหญ่,กำนันแม้น,ศาลธนบุรี,บางกอกน้อย,บางกอกใหญ่,เทอดไท,ตลาดพลู,บางหว้า,ปิ่นเกล้า,บางแวก,บางกระดี่,พันท้ายนรสิงห์ ,โพธิ์แจ้,ศาลายา,รัชดาท่าพระ,ฝั่งธนบุรี,บางบอน1,บางบอน3,บางบอน4,บางบอน5,เจริญกรุง,สมเด็จเจ้าพระยา,บางขุนนนท์,กรุงธนบุรี,เจริญราษฎร์,ถนนตก,สวนผัก,สาธุประดิษฐ์ ,นางลิ้นจี่,ช่องนนทรี,พระประแดง,ครุใน,ครุนอก,ทุ่งครุ,พระสมุทรเจดีย์,บางบัวทอง,บางใหญ่,ถนนจันทร์,ศิริราช,นครอินทร์,รัตนาธิเบต,นอกจากนี้เรายังมี บริการพื้นที่ พระราม4,พระราม5,พระราม6,พระราม7,หัวลำโพง,สี่พระยา,สีลม,สะพานใหม่,บางเขน,เกษตร,วงศ์สว่าง,มหาชัย,กล้วยน้ำไทย,ยานนาวา,บางรัก,ปทุมวัน,ลุมพินี,สุขุมวิท,บางนา,อนุสาวรีย์ชัย,พระนคร,เกษตร,บางชื่อ,บางบ่อ,หัวลำโพง,สี่พระยา,ท่าเรือ,ดินแดง,พหลโยธิน,จตุจักร,ปากคลองตลาด,บางชื่อ,สามเสน,สวนหลวงพระโขนง,เทพารักษ์,,เย็นอากาศ,งามวงศ์วาน,ประเวศ,เตาปูน,บางโพ,ทุ่งมหาเมฆ,หมอชิต,เพชรบุรี,สมุทรปราการ,พระราม 5,บ่อนไก่,วืภาวดี,นราธิวาส,สาธร,คลองเตย,